Project Sector Sponsor Implementor Duration Progress Status
Mradi wa Kuimarisha Utalii kwa Wote Hotels and Tourism SMZ(3,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Misingi (km 30.5) katika Barabara Transport SMZ(8,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Bandari Jumuishi - Mangapwani Transport SMZ(24,500,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Uwanja wa Ndege wa Pemba Transport AFRICAN DEVELOPMENT BANK(7,100,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Uwanja Mdogo wa Kigunda Transport SMZ(11,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Barabara ya Bububu - Mahonda - Mkokotoni Transport SMZ(7,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Barabara ya Bumbwini Skuli - Kiongwe (km 4.3), Mwera Masingini - Bububu Kijichi (km 8), Mahonda - Pangatupu - Bumbwini (km 8), Mwera Polisi - Fuoni (km 6), Kama (km 3) na Darajabovu - Miembesaba (km 3.3) Transport SMZ(9,291,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Barabara ya Kizimbani Kiboje (km 7.2) Transport SMZ(18,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Barabara ya Jozani - Charawe Ukongoroni Bwejuu (km 23.3); Transport SMZ(8,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Barabara ya Finya - Kicha (km 8.8) Transport SMZ(1,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Barabara ya Fumba - Kisauni (km12) Transport SMZ(11,200,000,000.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Barabara ya Jumbi Sokoni - Tunguu (km 4) Transport BADEA, SF(9,704,166,666.00/TZS) Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Barabara ya Chake Chake-Wete (km 22.1) Transport JICA(21,141,600,000.00/TZS) Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Diko na Soko la Malindi Trade WORLD BANK(4,606,635,000.00/TZS) Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Usimamizi wa Shughuli za Uvuvi wa Kanda ya Kusini Masariki mwa Bahari ya Hindi (SWIOfish) Fishering SMZ(463,800,000.00/TZS) Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuanzisha Shamba la Kufugia Samaki kwa Kutumia Nyavu Fishering SMZ(8,292,193,000.00/TZS) Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Kituo cha Usarifu na Uhifadhi wa Bidhaa za Samaki Fishering SMZ(4,277,607,000.00/TZS) Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Kiwanda cha Kusarifu Dagaa Industrial IFAD(10,506,456,000.00/TZS) Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kujenga Uwezo na Matengenezo ya Miundombinu ya umeme Zanzibar (30MW) Energy & Electricity WORLD BANK(5,745,000,000.00/TZS) Wizara ya Maji, Nishati na Madini 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuifanyia Mabadiliko Sekta ya Nishati (ZEST) Energy & Electricity SMZ(2,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Maji, Nishati na Madini 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuimarisha Miundombinu ya Umeme Energy & Electricity SMZ(2,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Maji, Nishati na Madini 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Usambazaji umeme vijijini Energy & Electricity SMZ(8,052,284,000.00/TZS) Wizara ya Maji, Nishati na Madini 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uendelezaji wa Visima Water INDIA(72,416,837,000.00/TZS) Wizara ya Maji, Nishati na Madini 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uhuishaji na Uimarishaji wa Mfumo wa Usambazaji Maji Zanzibar (INDIA) Water SMZ(1,700,000,000.00/TZS) Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Machinjio ya Wanyama Agriculture IAEA(303,939,600.00/TZS) Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kudhibiti Nzi wa Matunda Agriculture SMZ(1,264,095,456.00/TZS) Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuendeleza Miundomnibu ya Kilimo Agriculture AFRICAN DEVELOPMENT BANK(689,142,500.00/TZS) Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kupambana na Sumukuvu Tanzania (TANIPAC) Agriculture KOREA(22,892,676,000.00/TZS) Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ununuzi wa Mitambo Mipya ya Kisasa ya Uchapaji News SMZ(13,747,481,000.00/TZS) Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ununuzi wa Mtambo wa Kuchapia Magazeti News SMZ(3,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Viwanja vya Michezo na Akademi Sport SMZ(4,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uimarishaji wa Viwanja vya Michezo vya Wilaya Sport SMZ(19,201,500,000.00/TZS) Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Programu ya Uimarishaji wa Utoaji wa Matangazo (ZBC) News SMZ(7,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Programu ya Ajira kwa Vijana Economic SMZ(6,220,667,000.00/TZS) Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuimarisha Elimu Mbadala na Mafunzo ya Amali Education SIDA, KOICA, WORLD BANK, MILELE, ZANTEL, GN, UNESCO(11,281,000,000.00/TZS) Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uimarishaji wa Elimu ya Lazima Education TfT, GPE, SIDA, UNICEF, MILELE(3,576,480,000.00/TZS) Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uimarishaji wa Elimu ya Msingi Education SMZ(1,640,000,000.00/TZS) Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uimarishaji wa Elimu ya Maandalizi Education BADEA, KOICA, GPE, SIDA-DLI, KOICA, QCO(22,830,575,000.00/TZS) Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuwasaidia Wajasiriamali Wadogo Wadogo, Wakati na Wakubwa Trade SMZ(2,776,000,000.00/TZS) Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuanzisha na kuendeleza Maeneo ya Viwanda (Indurstrial Park) Industrial SMZ(4,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuendeleza Kituo cha Biashara na Maonyesho ya Kimataifa Zanzibar (Nyamanzi) Trade SMZ(5,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuimarisha Taasisi ya Viwango Zanzibar Economic SMZ(6,210,000,000.00/TZS) Wizara ya Ardhi na Maendeleo Yya Makaazi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi wa Nyumba 22 za Makatibu Wakuu wa SMZ House SMZ(4,100,000,000.00/TZS) Wizara ya Ardhi na Maendeleo Yya Makaazi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi wa Nyumba 20 za Mawaziri House SMZ(3,900,000,000.00/TZS) Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Hifadhi ya Wazee Gender GF, AMREF, UNICEF(6,221,572,033.00/TZS) Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Hospital ya Wete Health SMZ(1,500,000,000.00/TZS) Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuimarisha Taasisi ya Utafiti wa Afya Health SMZ(2,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Maabara ya Wakala wa Chakula na Dawa - Unguja Health SMZ(3,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Utanuzi wa Ghala ya Kuhifadhia Dawa na Vifaa vya Utibabu Maruhubi Health SMZ(55,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Hospitali ya Kisasa ya Rufaa na Kufundishia Binguni Health SMZ(8,000,000,000.00/TZS) Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kupandisha hadhi Hospitali za Wilaya na hospitali za Vijiji Health SMZ(10,279,946,000.00/TZS) Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuimarisha Huduma katika Hospitali ya Mnazi Mmoja Health GF, WORLD BANK(2,850,829,707.00/TZS) Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mpango wa Kunusuru Kaya Masikini (TASAF III) Economic SMZ(1,900,000,000.00/TZS) Tume ya Kitaifa ya Kuratibu na Udhibiti wa Dawa za Kulevya 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi wa Kituo cha Tiba na Marekebisho ya Tabia Health UNEP(402,446,810.00/TZS) Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uhimili wa Mabadiliko wa Tabianchi kwa kutumia Mfumo Ikolojia Vijijini Environmental UNEP(625,171,000.00/TZS) Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ukuzaji wa Wigo na Uongezaji wa Kiwango cha Ufanisi cha Mtambo wa Kusafisha Maji Takawa Msingini, Chake Chake - Pemba Environmental Wizara ya Maendeleo Jamii Jinsia Wazee na Watoto(485,160,654.00/TZS) Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuimarisha Uhimili wa Mabadiliko ya Tabianchi wa Jamii ya Pwani. Environmental UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM(8,080,000.00/TZS) Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kuimarisha Uhimili wa Mabadiliko ya Tabianchi Zanzibar Environmental SMZ(62,192,364,000.00/TZS) Kikosi cha Zimamoto na Uokozi (KMKM) 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi wa Mahanga na Vituo vya Zimamoto na Uokozi House SMZ(62,192,364,000.00/TZS) Jeshi la Kujenga Uchumi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi wa Skuli ya Ufundi JKU - Mtoni Education SMZ(62,192,364,000.00/TZS) Jeshi la Kujenga Uchumi 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi wa Mahanga-JKU Economic SMZ(62,192,364,000.00/TZS) Chuo cha Mafunzo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Kuimarisha Majengo - Chuo Cha Mafunzo House SMZ(62,192,364,000.00/TZS) Kikosi cha Valantia 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi na Ukarabati wa Kambi za KVZ Economic SMZ(62,192,364,000.00/TZS) Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi wa Chelezo - Kibweni Economic SMZ(4,264,000,000.00/TZS) Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi wa Majengo ya KMKM House SMZ(1,000,000,000.00/TZS) Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Kuimarisha Mfumo wa Usajili Economic SMZ(12,000,000,000.00/TZS) Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Zanzibar Salama Economic SMZ(5,900,977,600.00/TZS) Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Kiwanda cha Ushoni cha Idara Maalum za SMZ Industrial SMZ(20,950,000,000.00/TZS) Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi (ZAECA) 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi wa Ofisi ya ZAECA Economic SMZ(531,300,000.00/TZS) Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Usimamizi wa Upatikanaji wa Haki Judiciary, Laws, & Right SMZ(1,199,875,000.00/TZS) Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uendelezaji wa Takwimu Zanzibar (ZSDP) Economic SMZ(2,000,000,000.00/TZS) Tume ya Mipango 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uimarishaji wa Rasilimali za Ndani na Usimamizi wa Maliasili Economic UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM(264,270,000.00/TZS) Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa kujenga uwezo wa taasisi Economic NORWAY(1,675,100,000.00/TZS) Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uimarishaji Mfumo wa Mawasiliano wa Rais Economic SMZ(8,500,000,000.00/TZS) Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uimarishaji wa Maeneo Huru Micheweni, Pemba Economic SMZ(5,500,000,000.00/TZS) Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Uimarishaji wa Nyumba za Viongozi na Nyumba za Serikali House SMZ(965,000,000.00/TZS) Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Kukiimarisha Kituo cha Wanawake cha Kutengeneza Vifaa vya Umeme wa Jua Energy & Electricity SMZ(550,000,000.00/TZS) Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Mradi wa Ujenzi wa Kituo cha Kulea na Kukuza Wajasiriamali Economic SMZ(2,500,000,000.00/TZS) KIKOSI CHA ZIMAMOTO NA UOKOZI 2021-07-01 - 2022-06-30
100%0 /days remained
IMPLEMENTATION
Ujenzi wa Mahanga na Nyumba za Maaskari House SMZ(2,000,000,000.00/TZS) JESHI LA KUJENGA UCHUMI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Majengo ya Kambi za JKU Pemba Transport SMZ(2,500,000,000.00/TZS) JESHI LA KUJENGA UCHUMI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Skuli ya Sekondari na Ufundi - Mtoni Education SMZ(1,500,000,000.00/TZS) CHUO CHA MAFUNZO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Nyumba za Makaazi na Mahanga House SMZ(1,500,000,000.00/TZS) KIKOSI CHA VALANTIA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Nyumba na Mahanga ya Maaskari House SMZ(700,000,000.00/TZS) KIKOSI MAALUM CHA KUZUIA MAGENDO (KMKM) 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi na Ukarabati wa Kambi na Nyumba za KMKM House SMZ(4,800,000,000.00/TZS) KIKOSI MAALUM CHA KUZUIA MAGENDO (KMKM) 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuimarisha Huduma za Uzamiaji na Uokozi Economic SMZ(1,000,000,000.00/TZS) WAKALA WA USAJILI WA MATUKIO YA KIJAMII ZANZIBAR 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Kuimarisha Mfumo wa Usajili wa Vizazi na Vifo Economic SMZ(2,500,000,000.00/TZS) OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA, SERIKALI ZA MITAA NA IDARA MAALUM ZA SMZ 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Kiwanda cha Ushoni (ZQTL) Industrial SMZ(8,000,000,000.00/TZS) OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA, SERIKALI ZA MITAA NA IDARA MAALUM ZA SMZ 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uwekaji wa Kamera na Vifaa vya Ulinzi Economic MILELE, GPE(2,896,230,000.00/TZS) OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA, SERIKALI ZA MITAA NA IDARA MAALUM ZA SMZ 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Viwanja vya Michezo vya Wilaya Transport SMZ(2,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA VIJANA, UTAMADUNI, SANAA NA MICHEZO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuimarisha Utalii kwa Wote Hotels and Tourism SMZ(1,400,000,000.00/TZS) WIZARA YA HABARI, UTALII NA MAMBO YA KALE 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Jengo la Ofisi na Studio za Redio Mkanjuni-Pemba Transport SMZ(2,700,000,000.00/TZS) WIZARA YA HABARI, UTALII NA MAMBO YA KALE 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Ofisi ya ZAECA Economic SMZ(400,000,000.00/TZS) OFISI YA RAIS - UTUMISHI WA UMMA NA UTAWALA BORA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Kituo cha Mafunzo ya Sheria na Utafiti Judiciary, Laws, & Right SMZ(1,500,000,000.00/TZS) WIZARA YA KATIBA NA SHERIA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Usimamizi wa Upatikanaji wa Haki Judiciary, Laws, & Right UNICEF(387,522,950.00/TZS) WIZARA YA KAZI, UWEZESHAJI, WAZEE, WANAWAKE NA WATOTO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Hifadhi ya Watoto Gender UNICEF(121,000,000.00/TZS) WIZARA YA KAZI, UWEZESHAJI, WAZEE, WANAWAKE NA WATOTO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Hifadhi ya Jamii Transport SMZ(1,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA KAZI, UWEZESHAJI, WAZEE, WANAWAKE NA WATOTO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Ujenzi wa Kituo cha Kulea na Kutotolea Wajasiriamali (Incubator) Transport SMZ(1,100,000,000.00/TZS) WIZARA YA KAZI, UWEZESHAJI, WAZEE, WANAWAKE NA WATOTO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Hifadhi ya wazee Gender UNFPA(470,628,000.00/TZS) WIZARA YA KAZI, UWEZESHAJI, WAZEE, WANAWAKE NA WATOTO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Jinsia Gender UNITED NATION WOMEN, AFRICAN DEVELOPMENT BANK, UNICEF, UNFPA(180,000,000.00/TZS) WIZARA YA KAZI, UWEZESHAJI, WAZEE, WANAWAKE NA WATOTO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Usawa wa Kijinsia na Kuwawezesha Wanawake Gender SMZ(2,500,000,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ununuzi wa Land Craft Transport SMZ(5,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Bandari ya Mpigaduri Transport SMZ(1,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Uwanja wa Ndege wa Pemba Transport EXIM China(124,586,000,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Jengo Jipya la Abiria Zanzibar Transport SMZ(1,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Barabara ya Fumba - Kisauni (12 km) Transport SMZ(5,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Barabara ya Kitogani - Paje, Mahonda - Donge - Mkokotoni, Kinyasini - Kiwengwa na Dunga - Chwaka Transport SMZ(2,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Barabara ya Jozani-Charawe-Ukongoroni (km 23) Transport SMZ(2,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Barabara za Bububu-Mahonda - Mkokotoni (31 km), Mkwajuni-Kijini (9.4 km), Pale Kiongele - Mkwajuni (4.6 km), Matemwe - Muyuni (7.6 km), Fuoni - Kombeni (km 8.6) na Bububu Polisi - Chuini (km3) Transport AFRICAN DEVELOPMENT BANK(8,334,300,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa barabara ya Chake-Wete Transport BADEA(8,990,000,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa barabara za Kizimbani-Kiboje (km7.2) na Jumbi-Koani (km 6.3) Transport SMZ(2,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA USAFIRISHAJI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kujenga Uwezo na Matengenezo ya Miundombinu ya Umeme Zanzibar Energy & Electricity NORAD(3,500,000,000.00/TZS) WIZARA YA ARDHI, NYUMBA, MAJI NA NISHATI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Kuifanyia Mabadiliko Sekta ya Nishati (ZEST) Energy & Electricity WORLD BANK(17,850,000,000.00/TZS) WIZARA YA ARDHI, NYUMBA, MAJI NA NISHATI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Usambazaji Umeme Vijijini Energy & Electricity SMZ(500,000,000.00/TZS) WIZARA YA ARDHI, NYUMBA, MAJI NA NISHATI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuendeleza Visima vya Ras el Khaimah Water SMZ(4,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA ARDHI, NYUMBA, MAJI NA NISHATI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Uhuishaji na Uimarishaji wa Mfumo wa Usambazaji Maji Zanzibar (INDIA) Water INDIA(67,129,315,851.00/TZS) WIZARA YA ARDHI, NYUMBA, MAJI NA NISHATI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuimarisha Taasisi ya Utafiti wa Afya Health SMZ(2,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA AFYA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Hospital ya Wagonjwa wa Akili Health Hopeland University(1,400,000,000.00/TZS) WIZARA YA AFYA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Maabara ya Mamlaka ya Dawa na Vipodozi Health SMZ(2,100,000,000.00/TZS) WIZARA YA AFYA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Bohari Kuu ya Dawa-Pemba Health SMZ(2,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA AFYA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Awamu ya Kwanza ya ujenzi wa Hospital ya Rufaa Binguni Health SMZ(6,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA AFYA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuzipandisha hadhi Hospitali za Wilaya na hospitali za Vijiji Health SMZ(5,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA AFYA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuipandisha hadhi Hospitali ya Mnazi Mmoja Health SMZ(1,500,000,000.00/TZS) WIZARA YA AFYA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uimarishaji wa Elimu ya Lazima Education PCD, UNICEF, MILELE, WORLD BANK(11,306,521,000.00/TZS) WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA AMALI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uimarishaji wa Elimu ya Msingi Education PCD, UNICEF, MILELE, WORLD BANK(402,230,000.00/TZS) WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA AMALI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uimarishaji wa Elimu ya Maandalizi Education GPE, MILELE(3,253,333,000.00/TZS) WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA AMALI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mfumo mpya wa Utoaji Leseni kwa Maendeleo ya Sekta Binafsi Economic SMZ(400,000,000.00/TZS) WIZARA YA BIASHARA NA VIWANDA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuimarisha Taasisi ya Viwango Zanzibar Economic SMZ(3,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA BIASHARA NA VIWANDA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Kuwasaidia Wajasiriamali Wadogo Wadogo,Wakati na Wakubwa Economic KHALIFA FUND(4,600,000,000.00/TZS) WIZARA YA BIASHARA NA VIWANDA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuimarisha viwanda vidogo vidogo na vya kati (SMIDA) Industrial SMZ(1,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA BIASHARA NA VIWANDA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uimarishaji wa Maeneo ya Viwanda (Indurstrial Park) Industrial SMZ(1,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA BIASHARA NA VIWANDA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kilimo cha Kushajihisha Ukulima wa Mboga Mboga na Matunda Agriculture EDF, EUROPEAN UNION(5,602,995,000.00/TZS) WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uhifadhi wa Misitu kwa Faida za Kiuchumi Agriculture UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM(3,801,497,000.00/TZS) WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kudhibiti Sumu Kuvu inayotokana na Ulaji wa Mahindi na Njugu Agriculture AFRICAN DEVELOPMENT BANK(931,698,000.00/TZS) WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Kudhibiti Nzi wa Matunda Agriculture IITA(120,000,000.00/TZS) WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuendeleza Utafiti wa Mifugo Agriculture SMZ(1,000,000,000.00/TZS) WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Maendeleo ya Kilimo na Uvuvi Agriculture IFAD(2,141,198,000.00/TZS) WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Usimamizi wa Shughuli za Uvuvi wa Kanda ya Kusini Mashariki mwa Bahari ya Hindi (SWIOFISH) Fishering WORLD BANK(8,651,376,000.00/TZS) WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuimarisha Ufugaji wa Mazao ya Baharini Fishering FAO(736,479,000.00/TZS) WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uimarishaji Uvuvi wa Bahari Kuu Fishering JICA(12,151,907,000.00/TZS) WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuendeleza Tafiti na Ubunifu Economic SMZ(500,000,000.00/TZS) TUME YA MIPANGO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uendelezaji wa Takwimu Zanzibar (ZSDP) Economic UNITED NATION WOMEN(3,321,700,000.00/TZS) TUME YA MIPANGO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuoanisha Masuala ya Idadi ya Watu katika Afya ya Uzazi, Jinsia na Kupunguza Umasikini Health UNFPA(286,000,000.00/TZS) TUME YA MIPANGO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uratibu na Usimamizi wa Malengo na Maendeleo Endelevu (SDGs) na MKUZA III Economic UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM(801,150,000.00/TZS) TUME YA MIPANGO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kupunguza Umasikini na Ufuatiliaji wa SDGs Economic SMZ(150,000,000.00/TZS) TUME YA MIPANGO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mpango wa Kuhuisha Uchumi (ERP) Economic SMZ(7,000,000,000.00/TZS) TUME YA MIPANGO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mtandao wa Uingizaji wa Taarifa za Bajeti Economic SMZ(500,000,000.00/TZS) WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uimarishaji wa Maeneo Huru Micheweni Pemba Economic SMZ(1,800,000,000.00/TZS) WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mradi wa Kujenga Uwezo Taasisi za Serikali Economic UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM(106,825,920.00/TZS) WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uimarishaji wa Rasilimali za Ndani na Usimamizi wa Maliasili Economic AFRICAN DEVELOPMENT BANK(4,541,000,000.00/TZS) WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Ujenzi wa Kituo cha Tiba na Marekebisho ya Tabia Health SMZ(1,900,000,000.00/TZS) TUME YA KITAIFA YA KURATIBU NA UDHIBITI WA DAWA ZA KULEVYA 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kukuza Uwezo wa Kitaifa wa Kuhimili Athari za Mabadiliko ya Tabianchi (ADB-ACCF) Environmental AFRICAN DEVELOPMENT BANK(675,911,925.00/TZS) OFISI YA MAKAMO WA PILI WA RAIS 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kuimarisha Usimamizi wa Mazingira, Maliasili na Mabadiliko ya Tabianchi-Zanzibar Environmental UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM(289,800,000.00/TZS) OFISI YA MAKAMO WA PILI WA RAIS 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Kujenga Uwezo wa Kukabiliana na Maafa Economic UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM(186,000,000.00/TZS) OFISI YA MAKAMO WA PILI WA RAIS 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Mpango wa Kunusuru Kaya Masikini (TASAF III) Economic WORLD BANK(21,547,995,338.00/TZS) OFISI YA MAKAMO WA PILI WA RAIS 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Uimarishaji Nyumba za Viongozi na Nyumba za Serikali Economic SMZ(1,500,000,000.00/TZS) OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2020-07-01 - 2021-06-30
100%0 /days remained
COMPLETED
Project Sector Sponsor Implementor Duration Progress Status